Sonradan Gelişen Penis Eğriliği (Peyronie Hastalığı)

Peyronie (Penis Eğriliği) - Prof. Dr. Bülent Alıcı | Forte Üroloji Nişantaşı

Peyronie nedir, nasıl bir hastalıktır?

Penis içerisinde sertleşmeyi sağlayan yan yana 2 silindir yapı vardır. Peyronie, normalde esneyebilen bu silindirlerin duvarlarında meydana gelen hasar ile dokunun esnekliğini yitirmesi ve dokunun sertleşmesi sonucu peniste ağrı ve şekil bozukluğuna yol açan bir hastalıktır.

İlk defa 1743 de Fransız kralı 15. Louis’in doktoru olan Francois de la Peyronie bu hastalığı tarif ettiği için ismi Peyronie hastalığıdır.

Hastalığın başlangıcında sertleşme sırasında peniste ağrı ve hafif eğrilme olur. Ağrı nedeni ile ilişki yarıda kesilebilir veya sertleşme sona erebilir.  Herhangi bir tedavi uygulanmadığında bir süre sonra ağrı kaybolur, ancak penis eğriliği giderek şiddetlenebilir. Eğriliğin olduğu yerde sert doku el ile hissedilebilir.

Eğrilik çok arttığında (30 dereceden fazla olduğunda) ilişki mümkün olmayabilir. Zaman içerisinde şekil bozukluğu sonucu sertleşme sorunu ortaya çıkabilir Bu durum kişinin ruhsal durumunu da olumsuz etkiler.

Peyronie’nin sebepleri nelerdir?

Kimler risk grubunda bulunuyor, başka hastalıklar da peyronie olma riskini artırıyor mu?

Peyronie’nin oluşumu yaşlanma ve diyabet ile kolaylaşmaktadır. Orta yaş ve üzerindeki hastalarda yaş ile birlikte birkaç kattan oluşan penis kılıfının dokusu zayıflamaya başlar ve zorlanmalarla kılıfın katları arasında ayrılma ve kanama olur.

Vücut kendi dokusunu iyileştirirken bu hasarlı bölgelerin esneme yeteneği kaybolur. Zaman içinde buraya kalsiyum birikir. Sertleşmiş olan bu kısım esnemediği için sertleşme sırasında penis bu tarafa doğru eğrilir.

Kimler mutlaka bir uzmana başvurmalı?

Peniste sertleşme sırasında ağrı veya eğrilik oluşuyorsa bir ürologa/androloga başvurması gereklidir.  Erken dönemde başvuru yapıldığı takdirde ilaç tedavisi ile düzelme olabilmektedir.

Hastalığın 2 aşaması vardır. Akut ve Kronik dönem.

  • Akut dönem hastalığın ilk 6 aylık dönemini kapsar ve genellikle ağrı ile birliktedir.
  • Dokuda kalsiyum biriktiği ve ağrının olmadığı, eğriliğin kalıcı olduğu dönem ise Kronik dönemdir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Hastalığın ilk dönemlerinde ağızdan kullanılan ilaçlarla tedavi denenmektedir. Bu amaçla Kolşisin, Fosfodiesteraz inhibitörleri, E vitamini, Potaba, Q-10 enzimi  gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bu ilaçların etkinliği çok yüksek değildir. Her üç hastadan birisi bu ilaçlarla iyileşmektedir.

Son yıllarda fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri ve penisteki plaklara uygulanan kollegenaz enjeksiyonları daha etkin olarak kullanılmaktadır. Özellikle ağrı şikayetinin olduğu dönemde bu ilaçlarla ağrı daha hızlı kaybolur ve eğrilik hastaların üçte birinde düzelebilir. İlaç tedavisine bir yıla kadar devam edilebilir.

Sert dokunun oluştuğu ve ağrısız olan dönemde artık ilaç tedavisi yarar göstermez. Cerrahi tedavi gerektirir. Cerrahi tedavi penisteki sertleşmiş dokunun gerilemediği ve peniste şekil bozukluğu nedeni ile ilişki kurmakta zorluk olanlara önerilmektedir.

En önemli nokta cerrahi tedavi uygulanacak kişilerde sertleşme probleminin olmamasıdır. Sertleşme problemi olan hastalarda şeklin düzeltilmesi ereksiyonu iyileştirmez.

Bu hastalarda şeklin düzeltilmesinin yanı sıra penil protez uygulaması da gereklidir.

Peyronie tedavi edilmezse ne olur?

Bireyin partneriyle ilişkisi bu durumdan nasıl etkilenir?

Tedavi yapılmadığı takdirde Peyronie hastalığı sonucu penis yapısı bozulur.  Genel sağlık etkilenmese bile penis boyu kısalabilir. Şekil bozukluğu sonucu sertleşme olsa bile ilişki kurmak mümkün olmayabilir veya sertleşme kaybolabilir.

Şekil bozukluğu nedeni ile kişinin özgüven kaybı olur. Depresyon hali ortaya çıkabilir.  Partner veya eş ile cinsel yaşam tatmini mümkün olamadığında aile sorunları ortaya çıkmakta hatta evlilik birlikteliği bozulabilmektedir.

Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde neler yapılmaktadır?

İlişkiye engel olacak kadar penis eğriliği varsa eğriliğin derecesine (şiddetine) göre cerrahi yöntem belirlenmektedir.  30 dereceden az olan eğriliklerde eğer penis boyu yeterli ise uzun olan tarafa özel dikişler konularak penis düz hale getirilmektedir.

Penis boyu kısa veya eğriliğin derecesi 30 dereceden fazla ise kısa olan tarafta Peyronie plağı kesilerek penis düzleştirilmekte ve arada oluşan boşluğa özel yama konulmaktadır.

Bu yama kişinin kendi damarlarından parça alarak elde edilebildiği gibi perikardiyal greft gibi hazır materyaller de kullanılmaktadır. Yama ile penis kısalması önlenmekte ve eğrilik düzeltilmektedir.

İlaç veya cerrahi dışı tedavi var mı?

ESWT (Ses şok dalga tedavisi) ve Kök hücre tedavisi güncel yeni tedavilerdendir. ESWT genellikle ağrının azaltılması için yarar göstermektedir. Peyronie plağına etkisi az olmaktadır.

Kök hücre tedavisi ise henüz deneme aşamasında olan ancak faydalı olabileceği ön görülen, önemli yan etkisi olmayan tedavilerdendir. Kök hücre tedavisinde bu hücreler penisteki plak içine iğne ile uygulanarak dokunun sağlıklı haline dönmesi beklenmektedir.

Prof. Dr. Bülent Alıcı - Üroloji Uzmanı

Prof. Dr. Bülent Alıcı

1986-1990 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı. 1990 yılında Texas Üniversitesi M.D. Anderson Kanser Merkezinde ve Baylor Tıp Fakültesi St. Lukes Hastanesinde Androloji ve mikrocerrahi konularında çalıştı.

1992 yılından 2014 yılına kadar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Androloji ve rekonstrüktif cerrahi konusunda çalışmalarını sürdürdü. 1999 yılında doçentlik ünvanını, 2005 yılında da profesörlük ünvanını aldı.

Ürolojik Cerrahi Derneği başkan ve başkan yardımcılığı görevini yaptı. Çalışmalarını muayenehanesinde sürdürmekte.